top of page

פרוייקטים - הקרן ע"ש לאה ניקל

המרכז הרפואי שיבא

סיפור אהבה מתמשך | פרוייקט  למען הקהילה

קשר מרגש ומיוחד התפתח לאורך השנים בין לאה ניקל, זוכת פרס ישראל לאמנות ומי שמכונה הגברת הראשונה של הציור הישראלי, לבין ילדי בית החולים ע"ש אדמונד ולילי ספרא. זה החל בתחילת שנת 2005 באמצעות משפחת דורי, והתפתח לסיפור אהבה שלא נגמר.

 

רצונה של לאה ניקל לתרום עבודה שלה לטובת ילדים חולים בשיבא, הוביל לפגישת היכרות בינה לבין פרופ' גידי רכבי, מנהל מחלקת המטו-אונקולגיה ילדים דאז (וכיום מנהל המרכז לחקר הסרטן בשיבא). השיחה הלבבית יצרה חברות אמיצה והניעה את גב' ניקל לתרום שלוש עבודות נוספות שלה, אשר מפארות את קירות בית החולים לילדים עד עצם היום הזה.

בצוואתה לאה ניקל הורתה להקדיש חלק מעיזבונה להקמת קרן שבין מטרותיה תרומה לילדים חולים. לאחר מותה החלטנו לשמר את הקשר עם ילדי בית החולים ספרא ובמסגרת זו נממן פעילויות העשרה אמנותיות למען ילדים חולי סרטן בשיבא.
אנו מקיימים באהבה ובשמחה את רצונה ומקדישים את כל ההכנסות ממכירת עבודה זו  לטובת מימון סדנאות אמנות עבור ילדים חולי סרטן
המטופלים בבית החולים לילדים ע"ש אדמונד ולילי ספרא במרכז הרפואי שיבא.

מירה חנן אבגר
מנהלת הקרן ע"ש לאה ניקל

bottom of page